Kruidenrijk grasland hele mooie aanvulling

‘Sinds 2018 bestaat ons bouwplan volledig uit grasland. Ons doel is om zoveel mogelijk melk uit eigen gras te produceren. Daarbij kijken we graag naar de mogelijkheden om het rantsoen zo compleet mogelijk te maken. Zodoende kwamen we op het spoor van kruidenrijk grasland.’

‘In het voorjaar van 2018 zaaiden we een perceel van 7 hectare in met gras en kruiden. Ondanks de droogte hebben de kruiden zich goed gevestigd en konden we een mooie 3e en 4e snede oogsten. In het najaar hebben we nog 5 hectare kruidenrijk gras gezaaid. Het kruidenrijk gras gaat mee in de lasagnekuilen voor een constant rantsoen. We voeren er nog maar sinds een paar maanden van, maar ik moet zeggen dat de koeien nu nóg gemakkelijker drachtig worden. Ons celgetal is ook nog lager geworden, naar 100-120 met uitschieters naar 70.’

Kwaliteit boven opbrengst

‘Met 90 melkkoeien op 70 hectare staat de kwaliteit van ons ruwvoer op nummer één. We besteden daarom aandacht aan het graslandbeheer, zaaien door waar nodig, gebruiken speciale vloeibare meststoffen en onze schapen sturen de zode mooi kort en gesloten de winter in.’

Klavers en kruiden

‘Gras is een mooi gewas, maar monocultuur is volgens ons niet zaligmakend. We zien voordelen in het gebruiken van klavers en kruiden, voor een completere en gezondere graskuil. Dat wordt ook gestimuleerd door onze melkafnemer CONO.’

Kruiden erin houden

‘Onze eerste ervaringen met graslandkruiden zijn dus positief. Om de kruiden in de zode te houden gaan we de percelen dit jaar aangepast bemesten en in de zomer een keer hooien. Het is niet onze bedoeling al het gras kruidenrijk te maken, maar 10 – 20% van het areaal is een hele mooie aanvulling.’

Jan en Michiel Out, Purmer (NH)