GRANENRELATIEDAG 2022

Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze Granenrelatiedagen in Tollebeek (Noordoostpolder) en Rilland (Zld). Kijk zelf even welke dag/locatie het best in uw agenda past en stuur de uitnodiging vooral ook door naar andere geïnteresseerden binnen uw bedrijf.

Met de stijgende prijzen voor grondstoffen en landbouwproducten wordt de invulling van het akkerbouwplan oogst 2023 een belangrijke om bij stil te staan. En dan komt er ook nog een nieuw GLB aan dat extra inspanningen vraagt als het gaat om bodem, biodiversiteit en klimaatbestendig boeren.

Graag bekijken we met u de mogelijkheden van granen, peulvruchten en handelsgewassen. We staan stil bij goed bodembeheer door tussentijdse inzet van groenbemesters. En we bespreken de opties om te vergroenen en extensiveren via de ecoregelingen en agrarisch natuurbeheer. We doen dat buiten in de proefvelden, in kleine groepen. In Rilland heeft u bovendien de mogelijkheid onze inspiratietuin voor natuurinclusief boeren te bezoeken, vandaar dat dit programma iets langer is.

We sluiten af met een hapje en een drankje.

ONDERWERPEN

  • Actualiteit wintergewassen oogst 2023: tarwe, gerst, koolzaad en veldbonen; kernpakket/aankomende rassen en beschikbaarheden
  • Doorkijkje nieuw GLB/actieprogramma nitraatrichtlijn en de inzet van rust- en vanggewassen, vlinderbloemigen (stikstofbinders) en agrarisch natuurbeheer
  • Groenbemestingsaanbod 2022; nieuw is het onderzoeksgebied naar de reductie van ritnaalden en schimmels  

 

LOCATIES EN AANVANG

GRANENRELATIEDAG NOORD

Dinsdag 21 juni 2022

Aanvang: 16:00 uur (tot ca. 19:00 uur) 

NAK Proef- en Controlebedrijf

Johannes Postweg 1

8309 PE TOLLEBEEK

 

GRANENRELATIEDAG ZUID

Donderdag 23 juni 2022

Aanvang: 15:00 uur (tot ca. 19:00 uur)  

Limagrain Nederland

Van der Haveweg 2

4411 RB Rilland

 

 Ja, ik meld mij aan voor de volgende LG-Granenrelatiedag:

* verplicht veld