Rietzwenkgras wordt als groenbemester veelal ingezet door middel van onderzaai in graan. Rietzwenkgras heeft een trage beginontwikkeling en concurreert daarom niet met het graan. Rietzwenkgras wortelt diep en kan daardoor goed tegen droogte. Het gras kan direct met de graaininzaai worden meegezaaid, of in het vroege voorjaar worden doorgezaaid.

  • geschikt voor onderzaai in tarwe en gerst
  • trage beginontwikkeling
  • diepe beworteling