• Vroegheid

    ultravroeg
  • Type mais

    zetmeelrijk

LG AMBITION is al jaren de meest gezaaide ultravroege mais, op de koudere gronden in het Noorden en Westen of late zaai in heel Nederland.

Niet zonder reden: dit ras zorgt voor de hoogste voederwaarde-opbrengst in de kortste tijd. LG AMBITION is bovendien enorm stevig en oogstzeker, een extra voordeel in de kustgebieden.

  • super betrouwbare ultravroege snijmais
  • al jaren veel gezaaid in Noord- en West-Nederland
  • top in opbrengst van zetmeel, drogestof en kVEM
  • enorm stevig en stabiel
Voederkwaliteit
VEM/kg ds 1.006
zetmeelgehalte (gram/kg ds) 375
celwandverteerbaarheid (100 = 55%)* 98
Opbrengst
VEM-opbrengst 17.900 kVEM/ha
drogestofopbrengst 17,9 ton/ha
Landbouwkundig
zomerlegering 9
stevigheid 8
stengelrotresistentie 8,5

bron: Aanbevelende Rassenlijst Ultravroege Snijmais 2018/CSAR
* bron: Limagrain