• Gebruiksdoel

    weiden en maaien
  • Kenmerk

    energierijk
  • lg_animal_nutrition

LG HAVERA 1 is het meest gezaaide mengsel uit de HAVERA lijn. Dit hoogproductieve voedergrasmengsel is geschikt voor beweiden en maaien en levert veel, smakelijk gras met een hoge benutting door de koe.

  • geschikt voor beweiden en maaien
  • 100% Engels raaigras
  • hoogste energiedichtheid per kg ds
  • ook leverbaar als EKO mengsel

Havera 1 tabel

met de toprassen Diwan, Alcander, Abosan 1 en Mahony
smakelijk en zeer productief gras
zaaiadvies 45 - 55 kg per hectare
met fosfaatcoating Headstart GOLD