• Gebruiksdoel

    Alleen maaien
  • Kenmerk

    Energierijk
  • lg_animal_nutrition

In een korte tijd zéér veel gras winnen? Zaai dan LG HAVERA 2. Dit rotatiemengsel bevat, naast 40% tetraploïd Engels raaigras, 60% voedertype Italiaans raaigras. Hierdoor produceert LG HAVERA 2 in korte tijd enorm veel gras met een goede voederwaarde. Zeer geschikt voor wisselteelt met gras of een akkerbouwgewas.

  • rotatiemengsel met zeer hoge opbrengst
  • produceert een zeer vroege eerste snede bij najaarsinzaai
  • ideaal tussengewas bij mais en akkerbouwteelten
  • intensieve beworteling voor veel organische stof

havera 2 tabel

met de toprassen Niagara, Sikem en Udine
kortdurend grasland met de hoogste ds-opbrengst
zaaiadvies 45 - 55 kg per hectare
met fosfaatcoating Headstart GOLD