• Gebruiksdoel

    weiden en maaien, weidevogelbeheer, graskruiden
  • Kenmerk

    structuurrijk

Het Grutto-weidevogelmengsel is samengesteld met diverse inheemse plantensoorten die van oudsher in de weidevogelbiotoop thuis horen.

Dit mengsel van onder meer madeliefjes, boterbloemen, klavers, schapenzuring en weidegrassen creëert de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden: een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

  • zaai 32 kg Grutto-weidevogelmengsel per hectare. Het Grutto-weidevogelmengsel is leverbaar in 8 kg verpakkingen.
  • ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een combinatie van beweid land en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni met gebruik van maaitrappen in mei
  • besteed aandacht aan nestbescherming en randenbeheer
  • het Grutto mengsel geeft een forse impuls aan de kruidenrijkdom van het grasland
  • informeer bij de lokale ANV naar mogelijkheden voor hectarevergoedingen

Samenstelling

Gewone hoornbloem

wit

blanc

meerjarig

Cerastium fontanum

Cichorei

helder blauw

bleu vif

meerjarig

Cichorium intybus

Incarnaatklaver

rood/bruin

meerjarig

Trifolium incarnnatum

smalle weegbree

wit

blanc

meerjarig

Plantago lanceolata

Kruipende boterbloem

geel

jaune

meerjarig

Ranunculis repens

witte klaver

wit

blanc

meerjarig

Trifolium repens

rode klaver

rood

rouge

meerjarig

Trifolium pratense

gewone rolklaver

geel

jaune

meerjarig

Lotus corniculatus

echte koekoeksbloem

rose

rose

meerjarig

Lychnis flos cuculi

pinksterbloem

wit/rose

blanc/rose

meerjarig

Cardamine pratensis

weidegrassen