• Gebruiksdoel

    Weiden en maaien
  • Kenmerk

    Energierijk, Met klaver
  • lg_animal_nutrition

LG HAVERA 5 voldoet aan de behoefte aan een sterk, duurzaam grasmengsel voor intensieve beweiding bij de steeds scherpere gebruiksnormen. De witte cultuurklaver zorgt met zijn stikstofbinding voor een goede drogestofopbrengst met minder meststof. Veldbeemd zorgt voor een sterke zode, die beweiding goed verdraagt.

  • geschikt voor beweiden en maaien
  • met witte klaver, timothee en veldbeemdgras
  • veel droge stof, eiwit en KVEM bij weinig bemesting
  • weinig last van kroonroest in het najaar

met toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst
grasklavermengsel voor extra eiwit, ds-opbrengst en stikstofbinding
zaaiadvies 45 - 55 kg/ha
met organische zaadcoating Headstart Advance