• Vroegheid

  Zeer vroeg
 • Type mais

  Energierijk, Massaal
 • FAO

  215
 • lg_animal_nutrition

LG 31.214 kwam in 2020 nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst met de hoogste kVEM/ha van alle vroege rassen. Met een FAO van 215 is LG 31.214 breed inzetbaar in een groot deel van Nederland.

Het is een echt snijmaistype, dus met een gemiddeld zetmeelaandeel en een enorm goed verteerbare restplant. Bijzonder geschikt voor maisrijkere rantsoenen en een optimale benutting van elke hap snijmais dus.

 • sinds 2020 op de Aanbevelende Rassenlijst
 • zeer hoge kVEM/ha
 • hoge plantverteerbaarheid geeft hoge voederwaarde
 • vroege bloei, goed stengelrotresistent
Voederkwaliteit  
VEM/kg ds 1.005
zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 381
celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 110
Opbrengst  
VEM-opbrengst 22.500 kVEM/ha
drogestofopbrengst 22,3 ton/ha
Landbouwkundig  
stevigheid 7,5
stengelrotresistentie 8

bron: Aanbevelende Rassenlijst 2021/CSAR
* bron: Limagrain