• USP

  ultravroege mais | zetmeelrijk
 • Vroegheid

  ultravroeg
 • Type mais

  Energierijk, Zetmeelrijk
 • FAO

  190
 • starplus

LG CONCLUSION is een ultravroeg ras met een hoge voederwaardekwaliteit én stevigheid. Voor maistelers op de koudere gronden en bij late inzaai levert dit ras zetmeelrijke mais met een hoge VEM per kg drogestof.

Dat geeft een energierijk voer dat goed past in de meer grasrijke rantsoenen. LG CONCLUSION is daarbij stevig en gezond, voor een hoge oogstzekerheid.

 • ultravroege mais
 • top in voederwaardekwaliteit: hoog zetmeelgehalte én goede plantverteerbaarheid
 • zeer stevig en gezond gewas
 • dubbeldoel; ook inzetbaar als vroegrijpe korrelmais
Voederkwaliteit  
VEM/kg ds 1.015
zetmeelgehalte (gram/kg ds) 395
celwandverteerbaarheid (rel., 100=52,7%)* 102
   
Opbrengst  
VEM-opbrengst 20.200 kVEM/ha
drogestofopbrengst 19,9 ton/ha
   
Landbouwkundig  
stengelrotresistentie 8,5
builenbrandresistentie 8,5
stevigheid 8
vroegheid bloei 7,5

Bron: CSAR, Rassenbulletin 2023 ultravroeg
* bron: Limagrain