• Vroegheid

  Zeer vroeg
 • Type mais

  Energierijk, Massaal
 • FAO

  205
 • starplus

LG EMELEEN is een nieuw zeer vroeg maisras op de Aanbevelende Rassenlijst 2022. Het is echte massa-mais, met enorm lange planten en een drogestof opbrengst van 22,5 ton per hectare. Dat is meer dan veel middenvroege rassen! 

Niet alleen op opbrengst maar ook op voederkwaliteit uit zetmeel én plantverteerbaarheid scoort LG EMELEEN hoge cijfers. Het gewas is gezond, stevig en dus oogstzeker.

 • nieuw op Aanbevelende Rassenlijst 2022
 • massale mais met een hoge voederwaarde
 • geschikt voor maisrijk rantsoen
 • gezond gewas
Voederkwaliteit  
VEM/kg ds 993
zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 391
celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 108
   
Opbrengst  
VEM-opbrengst 22.300 kVEM/ha
drogestofopbrengst 22,5 ton/ ha
   
Landbouwkundig  
stevigheid 7,5
zomerlegering 8
stengelrotresistentie 8,5

bron: Aanbevelende Rassenlijst 2022/CSAR
* bron: Limagrain