LG onderzaai is samengesteld voor een geslaagde vanggewas-onderzaai in mais. Dit onderzaaimengsel combineert de eigenschappen van Westerwolds raaigras, bladrammenas en Japanse haver voor een optimale meerwaarde van onderzaai:

  • Hoge slagingskans van het vanggewas;
  • Minimale concurrentie voor de mais;
  • Optimale nutriëntenvastlegging;
  • Hoge effectieve organische stof productie

Meer weten over onderzaai in mais? Je leest het in ons online dossier onderzaai >>

  • Optimale samenstelling voor vanggewas onderzaai in mais
  • Lage concurrentie met de maisgroei
  • Hoge mineralenvastlegging
  • Hoge effectieve organische stof productie
  • Intensieve beworteling verbetert de bodemstructuur
zaaizaadadvies 20 kg per hectare
zaaidiepte 1 - 2 cm
zaaien tijdens 5-6 bladstadium van de mais