• Vroegheid

  Vroeg
 • Type mais

  Energierijk, Massaal
 • FAO

  215
 • lg_animal_nutrition

In 2019 voor het laatste jaar in het rassenlijstonderzoek is de vroege LG 31.214. Dit ras scoort na 2 jaar beproeving de allerhoogste kVEM/ha van alle vroege rassen! 

Met een FAO van 215 is LG 31.214 breed inzetbaar in een groot deel van Nederland. Het is een echt snijmaistype, dus met een gemiddeld zetmeelaandeel en een enorm goed verteerbare restplant. Bijzonder geschikt voor maisrijkere rantsoenen en een optimale benutting van elke hap snijmais dus!

 • vroege massamais: allerhoogste kVEM-opbrengst in vroege groep
 • 2 jaar in Rassenlijstonderzoek, kandidaat opname Rassenlijst 2020
 • allerhoogste voederwaarde-opbrengst in vroege snijmais (22.890 kVEM/ha!)
 • gezonde planten met een vroege bloei
 • gemiddeld zetmeel, ideaal in maisrijk rantsoen
Voederkwaliteit
VEM/kg ds 1.019
zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 386
celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 106
Opbrengst
VEM-opbrengst 22.890 kVEM/ha  NR. 1
drogestofopbrengst 22,5 ton/ha
Landbouwkundig
stevigheid 7,5
stengelrotresistentie 8

bron: Aanbevelende Rassenlijst 2019/CSAR / 2-jarig onderzoek
* bron: Limagrain