• Vroegheid

  Vroeg
 • Type mais

  Energierijk, Massaal
 • FAO

  220
 • lg_animal_nutrition

In 2020 nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst: LG 31.214. Dit ras heeft de allerhoogste kVEM/ha van alle vroege rassen! 

Met een FAO van 220 is LG 31.214 breed inzetbaar in een groot deel van Nederland. Het is een echt snijmaistype, dus met een gemiddeld zetmeelaandeel en een enorm goed verteerbare restplant. Bijzonder geschikt voor maisrijkere rantsoenen en een optimale benutting van elke hap snijmais dus!

 • Nieuw op Rassenlijst 2020
 • allerhoogste kVEM/ha in vroege snijmais (23.000 kVEM/ha!)
 • combi met super plantverteerbaarheid geeft hoge voederwaarde
 • vroege bloei, goed stengelrotresistent
Voederkwaliteit  
VEM/kg ds 1.013
zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 392
celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 110
Opbrengst  
VEM-opbrengst 23.000 kVEM/ha  NR. 1
drogestofopbrengst 22,8 ton/ha
Landbouwkundig  
stevigheid 7,5
stengelrotresistentie 8

bron: Aanbevelende Rassenlijst 2020/CSAR
* bron: Limagrain