LG 31.205

LG 31.205


 • meest gezaaide maisras in NL | hoge VEM-opbrengst | vroegrijp
LG 31.206 - NIEUW

LG 31.206 - NIEUW


 • nieuw vroegrijp topras in VEM-opbrengst | hoge zetmeelopbrengst | breed inzetbaar
LG 31.207

LG 31.207


 • vroeg en massaal, top in opbrengst | breed inzetbaar
LG CONCLUSION

LG CONCLUSION


 • ultravroege mais voor koude gronden of late zaai | zetmeelrijk ras
LG EMELEEN

LG EMELEEN


 • vroegrijpe massa-mais | past goed in maisrijk rantsoen
LG 31.214

LG 31.214


 • hoge opbrengst, geschikt in maisrijk rantsoen | voor Zuid- en Oost NL
LG MELUSEEN - NIEUW

LG MELUSEEN - NIEUW


 • nr. 1 in VEM-opbrengst | hoogste cijfer voor stevigheid
LG ASGAARD

LG ASGAARD


 • ultravroege oogstzekere zetmeeltopper | ook als korrelmais
LG 31.235

LG 31.235


 • massaal ras voor Zuid- en Oost NL | hoge VEM, gemiddeld zetmeel
LG 31.218

LG 31.218


 • vertrouwd in kwaliteit | breed inzetbaar
LG SKIPPER - NIEUW

LG SKIPPER - NIEUW


 • nieuwe nr. 1 in zetmeelopbrengst | vroegst afrijpende ras van NL
LG PROSPECT

LG PROSPECT


 • het vroegste LG ras | voor koude gronden en late zaai | hoge VEM

Mais: kies voor de hoogste kVEM per hectare

Mais is naast gras het belangrijkste ruwvoergewas in Nederland. Sinds de introductie van LG 11 in de jaren ’70 groeide het maisareaal in Nederland enorm. Snijmais is een bedrijfszeker voedergewas en een hoogwaardige energiebron voor hoogproductief melkvee en vleesvee.

Met een bewuste maisrassenkeuze maak je als maisteler een goede start met een geslaagde teelt. Kies per perceel een ras uit de juiste vroegheidsgroep. Het belangrijkste kenmerk is vervolgens de kVEM/ha: de voederwaardeopbrengst die het ras levert per hectare. Dit bepaalt het werkelijk rendement van elke hectare snijmais.

LG zet, als enige kweekbedrijf met een Nederlands veredelingsprogramma, al decennia in op het ontwikkelen van rassen die uitblinken in de hoogste totaal verteerbare opbrengst: voederwaarde uit zetmeel én uit de restplant, door een goede celwandverteerbaarheid.

Lees hier tips voor de maisteelt, bekijk de beschikbare maiszaadontsmettingen of download onze gratis MaisManager app voor smartphone en tablet.