LG CONCLUSION

LG CONCLUSION


  • ultravroege mais | zetmeelrijk
LG ASGAARD

LG ASGAARD


  • ultravroege oogstzekere zetmeeltopper | ook als korrelmais
LG RESOLUTE

LG RESOLUTE


  • ultravroege snijmais | zetmeelrijk
LG SKIPPER - NIEUW

LG SKIPPER - NIEUW


  • hoge zetmeelopbrengst | vroegst afrijpende ras van NL
LG PROSPECT

LG PROSPECT


  • voor koude gronden en late zaai | hoge VEM

Mais: kies voor de hoogste kVEM per hectare

Mais is naast gras het belangrijkste ruwvoergewas in Nederland. Sinds de introductie van LG 11 in de jaren ’70 groeide het maisareaal in Nederland enorm. Snijmais is een bedrijfszeker voedergewas en een hoogwaardige energiebron voor hoogproductief melkvee en vleesvee.

Met een bewuste maisrassenkeuze maak je als maisteler een goede start met een geslaagde teelt. Kies per perceel een ras uit de juiste vroegheidsgroep. Het belangrijkste kenmerk is vervolgens de kVEM/ha: de voederwaardeopbrengst die het ras levert per hectare. Dit bepaalt het werkelijk rendement van elke hectare snijmais.

LG zet, als enige kweekbedrijf met een Nederlands veredelingsprogramma, al decennia in op het ontwikkelen van rassen die uitblinken in de hoogste totaal verteerbare opbrengst: voederwaarde uit zetmeel én uit de restplant, door een goede celwandverteerbaarheid.