Veruit de meest gezaaide voederbiet in Nederland en België: Rialto biedt alles wat je van een echte voederbiet verwacht.

Namelijk het hoogste niveau van rhizoctonia-tolerantie, een zéér laag tarra, een zeer goede bewaarbaarheid, een veilig suikergehalte en natuurlijk een gigantische opbrengstpotentie. 

In de Belgische rassenproeven produceert Rialto maar liefst 6 ton drogestof per hectare méér dan de andere rassen. Vele telers in Nederland en België kiezen daarom steevast voor Rialto, zoals ook deze enthousiaste melkveehouder.

  • de beste cijfers op rhizoctonia-tolerantie
  • veilige keuze op de lichte gronden en in mais - grasrotaties
  • zeer gladde voederbiet, lage tarra
  • enorme opbrengstpotentie tot 140 - 150 ton/ha!
  • goed te bewaren tot mei
ziekteresistentie rhizoctonia-tolerant
drogestofpercentage 15%
tarra zeer weinig
% ondergronds 50%
zaadontsmetting standaard (Vibrance + Tachigaren) of Force

Ontsmetting 

Standaard: De Standaardontsmetting wordt vanaf nu Tachigaren + VIBRANCE. Thiram verdwijnt uit de standaardontsmetting. Vibrance heeft een uitstekende werking tegen bodemschimmels met extra actieve stof Sedaxane. Deze stof beschermt de kiemplanten extra tegen rhizoctonia en wortelbrand. Verder geeft Vibrance nog een extra wortelgroei bij droogte of koude weersomstandigheden.  

Insecticide: Gezien het verbod op neonicotinoïden zijn zaden ontsmet met Nuprid niet meer beschikbaar voor de komende inzaai. Als insecticide wordt nu het product FORCE ingezet. FORCE bevat de actieve stof teflutrine die de kiemplant beschermt via contact- en dampwerking tegen vraat van bodeminsecten zoals de larven van ritnaalden. Bij deze ontsmetting zijn uiteraard ook Tachigaren en Vibrance toegevoegd als fungicides.