Veruit de meest gezaaide voederbiet in Nederland en België: Rialto biedt alles wat je van een echte voederbiet verwacht.

Namelijk het hoogste niveau van rhizoctonia-tolerantie, een zéér laag tarra, een zeer goede bewaarbaarheid, een veilig suikergehalte en een enormeopbrengstpotentie. 

BESCHIKBAARHEID

Goed nieuws: na een krappe beschikbaarheid in 2021, is voor seizoen 2022 weer voldoende Rialto zaaizaad beschikbaar!

  • de beste cijfers op rhizoctonia-tolerantie
  • veilige keuze op de lichte gronden en in mais - grasrotaties
  • zeer gladde voederbiet, lage tarra
  • enorme opbrengstpotentie tot 140 - 150 ton/ha!
  • goed te bewaren tot mei
ziekteresistentie rhizoctonia-tolerant
drogestofpercentage 15%
tarra zeer weinig
% ondergronds 50%
zaadontsmetting standaard (Vibrance + Tachigaren) of Force

Ontsmetting 

  • Standaard: De Standaardontsmetting is Tachigaren + Vibrance. Vibrance heeft een uitstekende werking tegen bodemschimmels (idem werking als Influx in mais) met extra actieve stof Sedaxane. Deze stof beschermt de kiemplanten extra tegen rhizoctonia en wortelbrand. Verder geeft Vibrance nog een extra wortelgroei bij droogte of bij koude weersomstandigheden. 
  • Insecticide: Als insecticide wordt het product Force ingezet. Force bevat de actieve stof Teflutrine die de kiemplant beschermt via contact- en dampwerking tegen vraat van bodeminsecten zoals de larven van ritnaalden. Bij deze ontsmetting zijn uiteraard ook Tachigaren en Vibrance toegevoegd als fungiciden.