• Vroegheid

    middenvroeg
  • Type mais

    NIEUW, energierijk, massaal

LG SEVEREEN is middenvroege massa-mais voor opname op Rassenlijst 2019, voor inzaai 2018 is al beperkt zaaizaad beschikbaar.

Het ras heeft een zeer hoge opbrengstpotentie, maar met inhoud: ook de VEM / kg ds is hoog, vanuit een mooi zetmeelgehalte en hoge celwandverteerbaarheid. Een grote aanwinst voor Zuid- en Oost-Nederland.

  • massale plant met hoge drogestofopbrengst
  • hoogste kVEM/ha
  • bijzonder stevig en oogstzeker
  • zeer goede ziekteresistenties
Voederkwaliteit
VEM/kg ds 1.007
zetmeelgehalte bij 35% ds (gram/kg ds) 388
celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 108
Opbrengst
VEM-opbrengst 23.700 kVEM/ha
drogestofopbrengst 23,6 ton/ha
Landbouwkundig
plantlengte 107 NR. 1!
stengelrotresistentie 8

bron: Aanbevelende Rassenlijst 2018/CSAR
* bron: Limagrain