Tarine is een nieuwe, harde voederbiet met een wat hoger drogestofgehalte. Deze voederbiet is daarom extra geschikt om samen met snijmais in te kuilen. Tarine heeft bovendien een enorme opbrengstpotentie van wel 140 ton bieten per hectare.

  • rhizomanie-tolerant
  • harde biet met 19% drogestof
  • ideaal voor inkuilen met mais
  • hoogste opbrengst in UK proeven
ziekteresistentie rhizomanie-tolerant
% drogestof 19%
tarra zeer weinig
% ondergronds 70%
zaadontsmetting standaard (Vibrance + Tachigaren) of Force

Ontsmetting 

Standaard: De Standaardontsmetting wordt vanaf nu Tachigaren + VIBRANCE. Thiram verdwijnt uit de standaardontsmetting. Vibrance heeft een uitstekende werking tegen bodemschimmels met extra actieve stof Sedaxane. Deze stof beschermt de kiemplanten extra tegen rhizoctonia en wortelbrand. Verder geeft Vibrance nog een extra wortelgroei bij droogte of koude weersomstandigheden.  

 

Insecticide: Gezien het verbod op neonicotinoïden zijn zaden ontsmet met Nuprid niet meer beschikbaar voor de komende inzaai. Als insecticide wordt nu het product FORCE ingezet. FORCE bevat de actieve stof teflutrine die de kiemplant beschermt via contact- en dampwerking tegen vraat van bodeminsecten zoals de larven van ritnaalden. Bij deze ontsmetting zijn uiteraard ook Tachigaren en Vibrance toegevoegd als fungicides.