Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 6 tot 8 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 30% is de eiwitopbrengst zeer hoog.

Dankzij veredeling is de gevoeligheid voor schimmelziekten fors verlaagd. Winterveldbonen zijn verder een mooie voorvrucht die vroeg afrijpt en stikstof nalevert.

Lees meer in ons teeltdossier winterveldbonen >>

De voordelen van winterveldbonen:

  • 50 kg/ha minder zaaizaad nodig dan zomerveldbonen
  • Gewas stoelt al vroeg zeer fors uit
  • 10 - 15% hogere opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel
  • Vroeger oogsten
  • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt
  • Veldbonen gelden als 3e gewas binnen de Gewasdiversificatie GLB én als N-bindend gewas binnen het Ecologisch Aandachtsgebied (f=1) (per 2018 geen gbm toegestaan in EA)

Inzaai oktober - november 140 - 150 kg / hectare (afhankelijk van duizendkorrelgewicht
zaai voldoende diep: minimaal 8 centimeter
zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
bij voorkeur toepassing van bodemherbicide in het najaar
oogst in augustus