LG Zelda - NIEUW

LG Zelda - NIEUW


 • brouwgerst
 • vroeg
LG Zebra

LG Zebra


 • voergerst
 • vroeg
DOUBLET bladrammenas

DOUBLET bladrammenas


 • de nr. 1 aaltjesbestrijder
 • multiresistent, BCA 1
FINAL bladrammenas

FINAL bladrammenas


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
HAVERA 2 rotatie

HAVERA 2 rotatie


 • Alleen maaien
 • Energierijk
SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
Een vang- / rotatiegewas na mais zorgt voor stikstofvastlegging en extra organische stof in de bodem en voorkomt uitspoeling. Inzaai van een hoogproductief kortdurend grasmengsel zoals Havera 2 geeft bovendien een extra maaisnede in het vroege voorjaar. Op zand- en lössgrond is inzaai van een vanggewas na mais verplicht. Investeer in een gezonde en vruchtbare bodem om de opbrengst en kwaliteit van de ruwvoerteelt te waarborgen.