SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


  • massaal gewas, hoge slagingskans
  • natuurlijke afname P. penetrans
Een vang- / rotatiegewas na mais zorgt voor stikstofvastlegging en extra organische stof in de bodem en voorkomt uitspoeling. Inzaai van een hoogproductief kortdurend grasmengsel zoals Havera 2 geeft bovendien een extra maaisnede in het vroege voorjaar. Op zand- en lössgrond is inzaai van een vanggewas na mais verplicht. Investeer in een gezonde en vruchtbare bodem om de opbrengst en kwaliteit van de ruwvoerteelt te waarborgen.