Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen hebben een opbrengstpotentie van 5,5 tot ruim 8 ton bonen per hectare. Met 28 tot 32% eiwit en daarbij rond de 400 gram zetmeel is de veldboon een hoogwaardig krachtvoer voor rundvee en pluimvee.

In het GLB gelden veldbonen als rustgewas en als eco-activiteit. Hierin is ook de mengteelt met granen toegestaan.

Limagrain werkt hard aan het ontwikkelen van nieuwe veldboonrassen. Zowel in winterveldbonen als zomerveldbonen richten we ons in een internationaal kweekprogramma, gecoördineerd vanuit Nederland en de UK, op het verhogen van de opbrengstpotentie, verbeteren van ziekteresistenties en verhogen van het eiwitgehalte. 

Veldbonen zijn vlinderbloemigen, die een groot gedeelte van hun N-bemesting zelf voorzien door stikstof uit de lucht te binden. Het is een waardevol rustgewas, dat de bodem intensief bewortelt en veel stikstof nalevert aan het volggewas. Ook in CO2 uitstoot scoren veldbonen super: per kg product bedraagt de CO2 uitstoot slechts 1,0 kg.

Specifiek voor de toepassing in food (humane voeding) speelt ook het smaakaspect en de geschiktheid voor verwerking tot plantaardige eiwitbron in o.a. vleesvervangers. 

Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen hebben een opbrengstpotentie van 5,5 tot ruim 8 ton bonen per hectare. Met 28 tot 32% eiwit en daarbij rond de 400 gram zetmeel is de veldboon een hoogwaardig krachtvoer voor rundvee en pluimvee.

Veldbonen in het nieuwe GLB 

In het GLB gelden veldbonen als rustgewas en als eco-activiteit. Hierin is ook de mengteelt met granen toegestaan. De veldbonen moeten bij deze mengteelt dan meer dan 50% zijn. Ons advies is de mengteelt van Tundra winterveldboon met een vroegrijpe wintertarwe, en de mengteelt zomerveldboon met een vroegrijpe zomertarwe.

Veldbonen in het bouwplan

Veldbonen zijn vlinderbloemigen, die een groot gedeelte van hun N-bemesting zelf voorzien door stikstof uit de lucht te binden. Het is een waardevol rustgewas, dat de bodem intensief bewortelt en veel stikstof nalevert aan het volggewas. Ook in CO2 uitstoot scoren veldbonen super: per kg product bedraagt de CO2 uitstoot slechts 1,0 kg.

Veredeling van veldbonen

Limagrain werkt hard aan het ontwikkelen van nieuwe veldboonrassen. Zowel in winterveldbonen als zomerveldbonen richten we ons in een internationaal kweekprogramma, gecoördineerd vanuit Nederland en de UK, op het verhogen van de opbrengstpotentie, verbeteren van ziekteresistenties en verhogen van het eiwitgehalte. 

Specifiek voor de toepassing in food (humane voeding) speelt ook het smaakaspect en de geschiktheid voor verwerking tot plantaardige eiwitbron in o.a. vleesvervangers.