Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen hebben een opbrengstpotentie van 5,5 tot ruim 8 ton bonen per hectare. Met 28 tot 32% eiwit en daarbij rond de 400 gram zetmeel is de veldboon een hoogwaardig krachtvoer voor rundvee en pluimvee. 

Limagrain werkt hard aan het ontwikkelen van nieuwe veldboonrassen. Zowel in winterveldbonen als zomerveldbonen richten we ons in een internationaal kweekprogramma, gecoördineerd vanuit Nederland en de UK, op het verhogen van de opbrengstpotentie, verbeteren van ziekteresistenties en verhogen van het eiwitgehalte. 

Specifiek voor de toepassing in food (humane voeding) speelt ook het smaakaspect en de geschiktheid voor verwerking tot plantaardige eiwitbron in o.a. vleesvervangers.