Veldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen.

Met opbrengsten van 5 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 30% zijn veldbonen een interessant alternatief voor geïmporteerde soja.

Door veredelingsinspanningen is de gevoeligheid voor schimmelziekten fors verlaagd, hierdoor is het teeltrisico laag. Veldbonen zijn een mooie voorvrucht die vroeg afrijpen en stikstof naleveren. Een waardevolle aanvulling in het bouwplan!

Aanbevolen ras: 

  • PYRAMID (bontbloeier)

✔ krachtvoervervanger met hoogwaardig eiwit- en zetmeel
✔ vlinderbloemige, bindt eigen stikstof
✔ vroege oogst en mooie stoppel voor gras, mais etc.
✔ telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie

Inzaai maart - april 40 - 50 zaden per m2 (zaadhoeveelheid afhankelijk van duizendkorrelgewicht
zaai 4 - 6 cm diep in een fijn, egaal zaaibed
zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
bemesting met P en K afgestemd op de bodemvoorraad
oogst in augustus