LG Cartouche is onze zomerveldboon met de hoogste eiwitopbrengst per hectare. Dit ras realiseert een ruw eiwitgehalte van 30 tot 33 procent.

LG Cartouche is daarmee zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee. Meer weten over veldbonen? Download onze whitepaper >>

LG Cartouche wordt geleverd in eenheden van 35.000 zaden.

Veldbonen & zaaizaadgebruik

Bij veldbonen is het gebruik van zelf vermeerderd uitgangsmateriaal (Farm Saved Seed) niet toegestaan. Lees hier meer over FSS.

 • bontbloeier
 • hoge opbrengstpotentie
 • zeer hoog eiwitgehalte
 • stevig en vrij kort stro
 • Inzaai van februari tot begin april
 • Zaaidichtheid 13 eenheden per hectare
 • Optimale zaaidiepte tussen 5-7 cm in een fijn, egaal zaaibed
 • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
 • Bemesting met P en K afstemmen op bodemvoorraad
 • Oogst vindt plaats in september
 • Telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie
 • Vlinderbloemige, bindt eigen stikstof
 • Krachtvoervervanger met hoogwaardig eitwit en zetmeel