LG Cartouche is een nieuwe zomerveldboon met een zeer hoge opbrengstpotentie. De hoge korrelopbrengst zorgt samen met een zeer hoog eiwitgehalte voor een mooie eiwitopbrengst per hectare. 

Daarmee maakt LG Cartouche de teelt van krachtvoer voor rund- en pluimvee extra interessant. 

Per voorjaar 2021 worden onze veldbonen geleverd in eenheden van 35.000 zaden.

Veldbonen & zaaizaadgebruik

Bij veldbonen is het gebruik van zelf vermeerderd uitgangsmateriaal (Farm Saved Seed) niet toegestaan. Lees hier meer over FSS.

 • bontbloeier
 • hoge opbrengstpotentie
 • zeer hoog eiwitgehalte
 • stevig en vrij kort stro
 • Inzaai van februari tot begin april
 • Zaaidichtheid 13 eenheden per hectare
 • Optimale zaaidiepte tussen 5-7 cm in een fijn, egaal zaaibed
 • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
 • Bemesting met P en K afstemmen op bodemvoorraad
 • Oogst vindt plaats in augustus en september
 • Telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie
 • Vlinderbloemige, bindt eigen stikstof
 • Krachtvoervervanger met hoogwaardig eitwit en zetmeel