HAVERA 5 efficiënt

HAVERA 5 efficiënt


  • weiden en maaien
  • energierijk, met klaver
Graslandkruiden

Graslandkruiden


  • weiden en maaien, doorzaai, weidevogelbeheer, graskruiden
  • structuurrijk, met klaver