LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

De meest complete zaadbehandeling voor mais

Starcover Active+ Force zorgt ervoor dat het potentieel van de LG topgenetica maximaal wordt benut. Door de combinatie van de veelzijdige biostimulant Starcover Active+ met de breedwerkende insecticide Force ontstaat door deze zaadbehandeling een complete teeltbescherming:

  • Starcover Active+ maakt mineralen (fosfaat) in de bodem beter opneembaar. Resultaat: een vitaler gewas dat beter is opgewassen tegen (droogte)stress
  • Force 20 CS heeft een brede en effectieve werking tegen ritnaalden, fritvlieg en duizendpoten
  • Force 20 CS is vogelwerend en gaat vraat van met name kraaiachtigen tegen

Starcover Active+ Force is vanaf 2024 beschikbaar op alle LG maisrassen >

Van Starcover naar Starcover Active+

In 2017 lanceerde Limagrain Europa als eerste zaadbedrijf een biostimulant op maiszaad: Starcover. Starcover verhoogt de wortelgroei en fosforopname, verbetert het aanpassingsvermogen bij stressvolle omstandigheden en maximaliseert het potentieel van de zaden.

In 2023 lanceren we een completere biostimulant met een betere veerkracht, vooral bij watertekorten: Starcover Active+. Deze vernieuwde zaadbehandeling is nog effectiever tegen droogteschade en vermindert de gevoeligheid van het gewas voor herbiciden.

De maisteelt staat voor uitdagingen

De toenemende extremen in weersverschijnselen stelt de maisteelt voor uitdagingen. De jaarlijkse waterverdeling verandert, frequentie en intensiteit van droogte neemt toe en extreme hitte komt vaker voor. Weerbare, veerkrachtige gewassen zijn noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Naast genetische weerbaarheid zorgt een sterk ontwikkeld wortelstelsel voor meer veerkracht. Dat is waar Starcover Active+ het verschil maakt.

Met gratis Maisservice in geval van vogelschade

Force 20 CS is officiëel geregistreerd als insecticide met een werking tegen ritnaalden en fritvliegen. Er is een nevenwerking op de afweer van vogels. Mocht er bij LG mais met Starcover Active+ Force coating toch aanzienlijke vogelschade optreden, dan krijgen telers LG maiszaad voor over- of bijzaai gratis van ons.