• Resistentie

    bestrijdt P. penetrans

LG Tagetes Patula is de meest effectieve maatregel tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetras (P.p). Wortellesieaaltjes zijn een steeds groter probleem in de akkerbouw, groenteteelt, boomteelt, bloembollenteelt, vasteplantenteelt en fruitteelt. Vooral op lichte zavel- en zandgronden kunnen deze aaltjes veel schade veroorzaken.

Tagetes heeft een bewezen aaltjesdodende werking die de populatie P. penetrans een aantal jaren onderdrukt. Dat geeft in de volgende teelten een saldoverhogend effect, toonde WUR onderzoek aan.

  • tot 99% vermindering van populatie P. penetrans mogelijk
  • sterk vorstgevoelig
  • mooie stoppel en fijn bewortelde bodemstructuur
  • levert zeer veel organische stof

Tagetes moet tijdig (mei t/m juli) worden ingezaaid voor een goede aaltjesdoding. Onderwerken geeft geen problemen, het gewas is sterk vorstgevoelig. Door de sterke beworteling en de gewasresten laat Tagetes een bijzonder mooie stoppel na.