• USP

    brede aaltjesbestrijding
  • Resistentie

    multiresistent, BCA 2

TERRANOVA is ontwikkeld om een breed spectrum aan schadelijke aaltjes te verminderen, en combineert een BCA-2 resistentie met M. chitwoodi resistentie.

TERRANOVA bladrammenas is zeer bladrijk in het beginstadium, gemakkelijk onder te werken en resistent voor knolvoet.  TERRANOVA is resistent tegen M. chitwoodi; deze groenbemester kan de populatie van deze maiswortelknobbelaaltjes met 99% terugbrengen.

  • TERRANOVA multiresistente bladrammenas
  • BCA-2 én M. chitwoodi resistente groenbemester
  • brede aaltjesbestrijding
  • intensieve oppervlakkige en diepe beworteling
TERRANOVA is resistent voor:  
Heterodera schachtii (bietencysteaaltje BCA) Nematoden Resistentie Niveau 2  
Heterodera betea (BCA)                     
Meloidogyne chitwoodi and M. fallax (maïswortelknobbelaaltje en bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje)  
Meloidogyne incognita and javanica (tropisch wortelknobbelaaltje)  
Paratrichodorus allius, paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)  
TERRANOVA is niet-waardplant voor:  
Globodera rostochiensis & G. Pallida (aardappelcysteaaltje)  
Heterodera avenae (graancysteaaltje)  
Heterodera goettingiana (wortelcysteaaltje)  
Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)  
Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje)  
Ditylenchus destructor (destructoraaltje)  
Tabaksratelrirus (TRV)