• USP

    brede aaltjesbestrijding
  • Resistentie

    multiresistent, BCA 2

TERRANOVA PLUS is ontwikkeld om een breed spectrum aan schadelijke aaltjes te verminderen, en combineert een BCA-2 resistentie met M. chitwoodi resistentie.

TERRANOVA bladrammenas is zeer bladrijk in het beginstadium, gemakkelijk onder te werken en resistent voor knolvoet. Het menggewas TRIO zwaardherik is net als TERRANOVA resistent tegen M. chitwoodi; deze groenbemester kan de populatie van deze maiswortelknobbelaaltjes met 99% terugbrengen.

  • TERRANOVA multiresistente bladrammenas met 3% TRIO zwaardherik
  • BCA-2 én M. chitwoodi resistente groenbemester
  • brede aaltjesbestrijding
  • intensieve oppervlakkige en diepe beworteling
TERRANOVA PLUS is resistent voor:
Heterodera schachtii (bietencysteaaltje BCA) Nematoden Resistentie Niveau 2
Heterodera betea (BCA)                   
Meloidogyne chitwoodi and M. fallax (maïswortelknobbelaaltje en bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje)
Meloidogyne incognita and javanica (tropisch wortelknobbelaaltje)
Paratrichodorus allius, paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)
TERRANOVA PLUS is niet-waardplant voor:
Globodera rostochiensis & G. Pallida (aardappelcysteaaltje)
Heterodera avenae (graancysteaaltje)
Heterodera goettingiana (wortelcysteaaltje)
Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)
Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje)
Ditylenchus destructor (destructoraaltje)
Tabaksratelrirus (TRV)