LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Veldbonen

Steeds meer veehouders doen, vaak ook in samenwerking met akkerbouwers, ervaring op met het telen van eiwitrijke krachtvoervervangers. Het areaal veldbonen zit daardoor flink in de lift. Teeltspecialisten en telers delen graag hun kennis en ervaringen over dit gewas.

LG werkt in een groot Europees veredelingsprogramma aan nieuwe rassen zomer- en winterveldbonen, met een hogere opbrengstpotentie en sterkere ziekteresistenties. Ondertussen krijgen adviseurs en telers de teelt steeds beter in de vingers en nemen de afzetkansen toe. Lokaal geteeld eiwit krijgt een belangrijke rol in veevoeders nu soja-import afgebouwd wordt. Ook in de humane voeding groeit de vraag naar plantaardige eiwitbronnen sterk. 

Wij geloven dat lokale eiwitteelt een meerwaarde biedt voor de Nederlandse landbouw. Naast het ontwikkelen van nieuwe rasgenetica zetten wij ons in om alle kennis en ervaringen omtrent de teelt van veldbonen te delen!

Informatie over veldbonen:

 Whitepaper veldbonen: alles over teelt, oogst en toepassingen >>

   Praktijkervaringen met (winter)veldbonen >>

   Online teeltdossier veldbonen >>

   Video: teelt en verwerking van veldbonen >>