LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Veldbonencheck akkerbouw

Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laatste jaren sterk toe. Die toenemende interesse roept ook vragen op, want wat is het financiële rendement van de teelt ten opzichte van bijvoorbeeld wintertarwe? Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelden wij de veldbonencheck. Vraag hem aan via onderstaand formulier en ontvang de handige rekentool binnen enkele minuten in je e-mail. Om het financieel voordeel van veldbonen voor jouw bedrijfsvoering te berekenen tik je je eigen cijfers in. Lees onderstaande gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing

Bereken in deze rekentool de meeropbrengst van de veldbonenteelt ten opzichte van een ander gewas (wintertarwe). In de gele vakjes kun je getallen veranderen en daarmee aanpassen naar je eigen bedrijf. Je kunt dit voor elk scenario en elke specifieke bedrijfssituatie doen, de grafiek past zich daar steeds automatisch op aan.

Als alternatief gewas is standaard wintertarwe ingevuld, maar je kan het ook eenvoudig uitwerken voor andere gewassen. De waarde van bijproducten zoals het bonenstro kun je invullen als 'negatieve kosten' bij overige kosten per hectare. Dit geldt ook voor de kunstmestbesparing in de volgvrucht door de N-nawerking van veldbonen. Zo worden ook deze voordelen van de veldbonenteelt doorgerekend in het saldo.

Grafiek

In de grafiek staat op de x-as de korrelopbrengst van de veldbonen en op de y-as de netto geldopbrengst ten opzichte van het alternatief gewas (standaard wintertarwe). Nul euro is dus het saldo (opbrengst minus kosten) voor de wintertarweteelt op het perceel. Op de y-as lees je het netto saldo af van veldbonen t.o.v. wintertarwe (opbrengst veldbonen minus kosten veldbonen) minus (opbrengsten wintertarwe minus kosten wintertarwe). De korrelopbrengst veldbonen waar de lijn de nul euro snijdt, is dus het omslagpunt wanneer de veldbonenteelt financieel beter uitpakt dan wintertarwe. Vul daarom je standaard wintertarweopbrengst in, voor zandgronden ligt dit doorgaans lager dan op klei. Je zult zien dat op zand de veldbonenteelt al bij een lagere opbrengst financieel interessanter is dan wintertarwe.