LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Voederbieten: opslaan en voeren

Het areaal voederbieten zit in Nederland flink in de lift. Veel veehouders (her)ontdekken de vele voordelen van dit voedergewas, dat nog altijd de hoogst mogelijke kVEM-productie per hectare realiseert. Nu de oogst nadert dient de vraag zich aan hoe de opslag en bewaring aangepakt moet worden.

Bij het opslaan en bewaren van voederbieten zijn verschillende strategiën mogelijk. Hieronder zijn deze uitgelegd inclusief de voor- en nadelen per strategie. Meer weten? De LG ruwvoerspecialist in je regio denkt graag met je mee!

1. Losgestort / in sleufsilo en 'vers' voeren

De eerste en meest toegepaste strategie is de voederbieten op een hoop of in een sleufsilo te storten en ze gedurende de winter met een snipperbak of voermengwagen 'vers' te voeren. Op deze manier zijn de bieten tot uiterlijk in maart te voeren. De bieten moeten vorstvrij bewaard worden.

De voordelen:

 • voederbieten kunnen volledig uitgroeien en hun maximale opbrengst realiseren
 • optimale VEM en smakelijkheid
 • zeer beperkte bewaarverliezen
 • geen selectie van het vee bij fijn gesnipperde bieten

De nadelen:

 • voederbieten kunnen op deze manier niet jaarrond gevoerd worden
 • afdekken bij vorst
 • kost meer ruimte en arbeid

 

2. Inkuilen samen met snijmais, ccm of een ander product

Diverse veehouders hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het versnipperen van voederbieten over de maiskuil, tijdens de maisoogst. Zo bevat het rantsoen jaarrond voederbieten en is er alleen extra arbeid tijdens de maisoogst. Uiteraard is een combinatie van deze en de 1e strategie mogelijk.

De voordelen:

 • de smakelijkheid, voederwaarde en opname van de maiskuil stijgt
 • jaarrond voederbieten in het rantsoen
 • alleen extra arbeid tijdens de maisoogst

De nadelen:

 • door voederbieten gelijktijdig met mais te oogsten benut je niet het volledige groeiseizoen
 • inkuilen tijdens de maisoogst kost meer tijd

voederbieten in maiskuil

3. Opslaan in een slurf

Een nieuwe methode voor het opslaan van voederbieten, die een aantal van de voordelen van de twee bovenstaande combineert, is de opslag van voederbieten in een slurf, eventueel met een tweede product dat fungeert als vochtvanger.

De voordelen:

 • het volledige groeiseizoen van voederbieten wordt benut
 • jaarrond voederbieten in het rantsoen
 • geen extra arbeid

De nadelen:

 • mechanisatie voor inslurven is niet overal aanwezig
 • extra kosten ten opzichte van losgestort bewaren