LGSeeds.nl

De smakelijkste VEM-kampioen

Het areaal voederbieten in Nederland zit flink in de lift. Meer en meer veehouders (her)ontdekken het gewas, dat nog altijd onverslaanbaar is in kVEM opbrengst per hectare. Bij opname in het rantsoen blijken de vele posieve effecten op diergezondheid, voeropname en melkgift en -gehalten.

LG is de grootste veredelaar van echte voederbieten in de Benelux en Engeland. In tegenstelling tot veredelde suikerbieten, hebben echte voederbieten een relatief laag suikergehalte, een zeer gladde vorm en een zeer goede bewaarbaarheid. 

Aanbevolen rassen voederbiet:

  • LG Rialto: Al jaren de meest gezaaide voederbiet in NL en BE. Rhizoctonia-tolerant en 14 - 15% ds.
  • LG Tarine: Hardere voederbiet met enorme opbrengstpotentie. Rhizomonia-tolerant en 19% ds.
  • LG Foribo: Nieuwe voederbiet; Rhizoctonia-tolerant én rhizomanie-resistent. 20% ds.

Zaai-advies

Zaai vanaf eind maart 120.000 zaden per hectare in een fijn, vlak zaaibed op 2 - 3 cm diepte en 16 - 18 cm afstand in de rij.

De voordelen van voederbieten:

✔  met 100 tot 130 ton en 1.100 tot 1.200 VEM de allerhoogste kVEM per hectare
✔  supervoer voor gezond, vruchtbaar en fit melk- en vleesvee
✔  verhoogt totale voeropname, melkproductie, melkvet (+0,1 - 0,3) en melkeiwit (+0,05 - 0,25)
✔  besparing op krachtvoer
✔  telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie
✔  teelt kan worden uitvoerd met suikerbietmechanisatie
✔  hoge mineralenbenutting en gunstig voor de fosfaatbalans