LGSeeds.nl

De smakelijkste VEM-kampioen

Het areaal voederbieten in Nederland zit flink in de lift. Meer en meer veehouders (her)ontdekken het gewas, dat nog altijd onverslaanbaar is in kVEM opbrengst per hectare. Bij opname in het rantsoen blijken de vele posieve effecten op diergezondheid, voeropname en melkgift en -gehalten.

LG is de grootste veredelaar van echte voederbieten in de Benelux en Engeland. In tegenstelling tot veredelde suikerbieten, hebben echte voederbieten een relatief laag suikergehalte, een zeer gladde vorm en een zeer goede bewaarbaarheid. 

Aanbevolen rassen voederbiet:

  • LG Rialto: Al jaren de meest gezaaide voederbiet in NL en BE. Rhizoctonia-tolerant en 14 - 15% ds.
  • LG Tarine: Hardere voederbiet met enorme opbrengstpotentie. Rhizomonia-tolerant en 19% ds.
  • LG Monbron eko: Gezonde voederbiet voor de EKO-teelt. Rhizoctonia-tolerant en 15% ds.

De voordelen van voederbieten:

✔  met 100 tot 130 ton en 1.100 tot 1.200 VEM de allerhoogste kVEM per hectare
✔  supervoer voor gezond, vruchtbaar en fit melk- en vleesvee
✔  verhoogt totale voeropname, melkproductie, melkvet (+0,1 - 0,3) en melkeiwit (+0,05 - 0,25)
✔  besparing op krachtvoer: 1 kg ds voederbieten vervangt 1 kg ds krachtvoer
✔  telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie
✔  teelt kan worden uitvoerd met suikerbietmechanisatie
✔  hoge mineralenbenutting en gunstig voor de fosfaatbalans

Lees alles over de teelt, bewaring en vervoedering van voederbieten (PDF) >>


"Voederbieten maken het waar in 2017 en 2018"

Het areaal voederbieten in Nederland groeide van 280 ha in 2014 naar ruim 1.800 ha in 2018. Veel telers zijn enthousiast, zeker na de enorme opbrengsten in 2017 en de stabiele opbrengsten in het enorm droge 2018.

Lees de ervaringen >>