LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt Tundra winterveldbonen is voldoende diep inzaaien: minstens 8 tot 12 cm diep. Bij ondieper zaaien is de kans op plantuitval door vorstschade en vraat door vogels en ratten veel groter. Daarnaast is van belang dat er voldoende planten komen te staan.

Na de winter willen we minstens 20 planten per m2 hebben staan, dus zaaien we rekening houdend met plantwegval zo’n 25 zaden per m2. Vanaf najaar 2023 leveren wij veldbonenzaad in eenheden van 30.000 zaden. Per hectare adviseren wij 8 eenheden.

Algemeen bemestingsadvies is een kleine startgift van 30 – 50 kg N, 40 – 60 kg P2O5 en 80 -140 kg K2O per hectare. Zorg voor een mooi vlak zaaibed, met losse grond tot aan de zaaidiepte. Toepassing van een bodemherbicide geeft een mooie schone start van de teelt.

Zaai op een vlak zaaibed volvelds of in rijen, met 37,5 tot 50 cm rijafstand. Voorkom structuurbederf en zaai voldoende diep! Diep zaaien vergt geschikte mechanisatie, hieronder drie geschikte oplossingen uit de praktijk.

1. Precisiezaai

Met een precisiezaaimachine worden de veldbonen mooi regelmatig gezaaid. Overleg vooraf of deze machine de zaaidiepte van 8 – 10 cm kan bereiken.

2. Cultivatorsysteem met buizen

Deze zaaitechniek is te vinden als compleet opgebouwde zaaitechniek of als aangepaste cultivator met slangen achter de beitels. De cultivator blijft inzetbaar voor andere toepassingen en ook op zware gronden haal je met deze machines de juiste diepte.

3. Schijvenzaaimachine

Een schijvenzaaimachine is geschikt om winterveldbonen te zaaien, mits het zaaibed voldoende diep los en redelijk grof ligt en er voldoende druk op de zaaikouters is. Indien de elementen onafhankelijk van elkaar zijn in te stellen op diepte en zaadsoort is inzaai van mengteelt met rijtjes veldbonen/tarwe om en om mogelijk.

Advies op maat

Heb je nog vragen over de inzaai van winterveldbonen of wil je vrijblijvend advies op maat? Neem dan contact op met je LG ruwvoerspecialist: