Druk je voerkosten met hoogwaardig krachtvoer van eigen grond

Zelf krachtvoer telen voor melkvee zorgt voor een duurzame gesloten kringloop en bij goede gewasopbrengsten voor betere technische resultaten. Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt in het Nederlandse klimaat.

De voordelen van veldbonen:

  • hogere opbrengstpotentie (4,5 tot 8,5 ton/ha) 
  • krachtvoervervanger met hoogwaardig eiwit- en zetmeel
  • vlinderbloemige bindt eigen stikstof
  • vroege oogst en mooie stoppel voor gras, mais etc.
  • telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie
  • gedijt zeer goed in ons klimaat

Veldbonen leveren 1.100 tot 1.200 VEM, 260 - 320 RE, 111 DVE, 139 OEB én 350 tot 450 gram zetmeel. Melkveehouders constateren een stijging van het melkeiwit van gemiddeld 0,15% bij vervoedering van de veldbonen. Gemiddeld vervangt 1,5 kg bonenmeel 1 kg soja in het rantsoen.

Meer weten over veldbonen?

Lees hier ervaringen van melkveehouders, download onze whitepaper veldbonen of neem voor meer informatie over deze teelt contact op met je zaaizaadleverancier.

Joris Buijs:

"Hoge melkproductie uit eigen ruw- en krachtvoer"

Joris Buijs realiseert met zijn 120 melkkoeien in het Brabantse Etten-Leur een hoge melkproductie zonder verstrekking van mengvoer. Al in het jaar 2000 zette hij in op zelf krachtvoer telen. Na vele proeven bleken veldbonen hierin het meest geschikte gewas. Jaarlijks teelt hij nu ruim 10 hectare van dit gewas.

Ruim 20 jaar ervaring

In de afgelopen 20 jaar heeft Buijs een schat aan praktijkervaring opgedaan, die hij graag met collega’s deelt. “De teelt van veldbonen is niet heel moeilijk, maar je moet er wel voldoende aandacht aan besteden. Voor een goede opbrengst moet je vroeg zaaien, in een mooi zaaibed en op niet te arme grond. De bemesting is afhankelijk van de bodemvoorraad, stikstof bindt de plant zelf uit de lucht. Tijdens de bloei moet je alert zijn op de zwarte bonenluis: zodra deze actief wordt moet je een bespuiting uitvoeren. Verder zijn vooral de omstandigheden tijdens de inzaai en het groeiseizoen heel belangrijk.”

Bij de oogst moeten de bonen voldoende droog zijn, rond de 20% vocht. De bonen worden direct gemalen met een hamermolen en apart ingekuild. De conservering van dit droge product is dan geen probleem.

Direct vanaf de introductie in Nederland teelt Joris ook winterveldbonen. De hogere opbrengstpotentie en nog vroegere oogst ten opzichte van zomerveldbonen spreken hem zeer aan.

Voordelen

De voordelen van veldbonen in het bouwplan zijn voor Joris ook duidelijk. “De gemalen bonen zijn hoogwaardig krachtvoer met veel eiwit én zetmeel. We zien het duidelijk in de melkproductie en het eiwitgehalte terug. Ook in het bouwplan leveren de veldbonen veel op: de veldbonen zijn vroeg van het land en de stikstofnalevering zorgt voor een hele goede teelt gras of mais. De bonen tellen nu ook nog eens mee als derde gewas, ook voor akkerbouwers die ze voor ons telen.”