Druk je voerkosten met hoogwaardig krachtvoer van eigen grond

Zelf krachtvoer telen voor melkvee zorgt voor een duurzame gesloten kringloop en bij goede gewasopbrengsten voor betere technische resultaten. Nu is er ook een rendabel eiwitgewas: Tundra winterveldbonen.

De voordelen van winterveldbonen:

  • hogere opbrengstpotentie (5,5 tot 8 ton/ha) met minder zaaizaad
  • krachtvoervervanger met hoogwaardig eiwit- en zetmeel
  • vlinderbloemige bindt eigen stikstof
  • vroege oogst en mooie stoppel voor gras, mais etc.
  • telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie

Na de introductie van dit gewas in najaar 2015 zijn door diverse akkerbouwers, pluimveehouders en melkveehouders positieve ervaringen opgedaan met de teelt van winterveldbonen. De bonen leveren 1.100 tot 1.200 VEM, 260 - 320 RE, 111 DVE, 139 OEB én 350 tot 450 gram zetmeel. Melkveehouders constateren een stijging van het melkeiwit van gemiddeld 0,15% bij vervoedering van de veldbonen.

Meer weten over winterveldbonen?

Lees hieronder ervaringen van melkveehouders, download onze whitepaper winterveldbonen of neem voor meer informatie over deze teelt contact op met je zaaizaadleverancier.

Joris Buijs:

"Hoge melkproductie uit eigen ruw- en krachtvoer"

Joris Buijs realiseert met zijn 120 melkkoeien in het Brabantse Etten-Leur een hoge melkproductie zonder verstrekking van mengvoer. Al in het jaar 2000 zette hij in op zelf krachtvoer telen. Na vele proeven bleken veldbonen hierin het meest geschikte gewas. Jaarlijks teelt hij nu ruim 10 hectare van dit gewas.

15 jaar ervaring

In de afgelopen 15 jaar heeft Buijs een schat aan praktijkervaring opgedaan, die hij graag met collega’s deelt. “De teelt van veldbonen is niet heel moeilijk, maar je moet er wel voldoende aandacht aan besteden. Voor een goede opbrengst moet je vroeg zaaien, in een mooi zaaibed en op niet te arme grond. De bemesting is afhankelijk van de bodemvoorraad, stikstof bindt de plant zelf uit de lucht. Tijdens de bloei moet je alert zijn op de zwarte bonenluis: zodra deze actief wordt moet je een bespuiting uitvoeren. Verder zijn vooral de omstandigheden tijdens de inzaai en het groeiseizoen heel belangrijk.”

Bij de oogst moeten de bonen voldoende droog zijn, rond de 20% vocht. De bonen worden direct gemalen met een hamermolen en apart ingekuild. De conservering van dit droge product is dan geen probleem.

Direct vanaf de introductie in Nederland teelt Joris ook winterveldbonen. De hogere opbrengstpotentie en nog vroegere oogst ten opzichte van zomerveldbonen spreken hem zeer aan.

Voordelen

De voordelen van veldbonen in het bouwplan zijn voor Joris ook duidelijk. “De gemalen bonen zijn hoogwaardig krachtvoer met veel eiwit én zetmeel. We zien het duidelijk in de melkproductie en het eiwitgehalte terug. Ook in het bouwplan leveren de veldbonen veel op: de veldbonen zijn vroeg van het land en de stikstofnalevering zorgt voor een hele goede teelt gras of mais. De bonen tellen nu ook nog eens mee als derde gewas, ook voor akkerbouwers die ze voor ons telen.”

Barend Troost:

"Hoger melkeiwit met veldbonen"

Barend Troost heeft een extensief melkveebedrijf en voert rantsoen met een groot aandeel mais. "Telen van eiwitrijk ruwvoer ter vervanging van soja-aankoop ligt dan voor de hand”, zegt Troost over zijn motivatie om veldbonen te telen, waarmee hij 7 jaar geleden begon. "Het is belangrijk veldbonen op tijd te zaaien en akkerbouwmatig te telen. Brabantse veehouders zien soms vogelvraat van gekiemde winterveldbonen door ganzen, wij hebben er gelukkig nog geen last van", zegt Troost. De melkveehouder krijgt teeltbegeleiding van Van Iperen in Westmaas, onder meer over gewasbescherming en bemesting. "Goede teeltadvisering is noodzakelijk om een optimaal gewas te kunnen telen."

Troost teelt dit jaar voor het eerst winterveldbonen. Hij hoopt met deze teelt van 5 naar 7 ton drogestofopbrengst per hectare te gaan. "De winterveldbonen staan er goed op, ik verwacht half augustus bij het dorsen dan ook een hogere opbrengst dan met de zomerveldbonen." De oogst gebeurt met een combine met een koolzaadbek om de bonen op te vangen.

Troost stort de bonen los in de schuur en plet de bonen tot een voorraad van 3 dagen en voert dit aan het voerhek in een voerdoseerbak. "Ik voer nu 1,2 kilo geplette bonen per koe per dag. Dat wil ik graag verhogen naar 2,5 kilo." Sinds hij veldbonen in het rantsoen heeft, is het melkeiwit met 0,15% gestegen. "Ik stop er niet mee, want in een jaar dat de bonen voortijdig op waren, daalde de melkproductie met 10% en dat scheelt veel melkopbrengst."

Bron: Boerderij.nl