LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Met Agrility haal je meer uit je mais

Digitale tools voor precisielandbouw, satellietwaarneming en oogstplanning helpen om nóg meer rendement uit LG maiszaden te halen. Maisveredelaar Limagrain stelt de nieuwste tools beschikbaar in het online platform Agrility. Samen met LG hebben wij een mooi introductie-aanbod voor klanten van CAV Agrotheek.

In plaats van de normale prijs van € 90,- per 25 hectare, krijgt u als klant van CAV Agrotheek een tegemoetkoming in de kosten van € 1,50 per hectare, met een maximum van € 15,00 per bedrijf. 

✅ Altijd en overal zicht en controle op de ontwikkeling van je mais

Sneller ingrijpen bij opkomstproblemen, droogte, ziekten en plagen

✅ Nauwkeurige inschatting van de drogestofopbrengst

Optimale oogstplanning op basis van de actuele én verwachte afrijping

✅ Na de oogst plaatsspecifiek werken aan de bodemkwaliteit

Ga in groeiseizoen 2023 aan de slag met Agrility!

Wilt u als LG-maisteler en klant van CAV Agrotheek gebruik maken van Agrility? Meld u zich hieronder aan. In de loop van het voorjaar ontvangt u een e-mail, met daarin een link om Agrility te activeren. U betaalt dan online aan LG, de tegemoetkoming van € 1,50 per hectare wordt door CAV Agrotheek met u verrekend. 

AGRILITY SERVICE-VOORWAARDEN

·         Je Agrility-aanvraag is een bindende overeenkomst tussen jou en LG voor groeiseizoen 2023, waarin je de digitale Agrility-teeltservice afneemt van LG tegen betaling van EUR 90,- ex. btw.

·         Komend voorjaar krijg je van ons een e-mail om je account aan te maken. Je betaalt dan online en hebt vervolgens direct toegang tot het Agrility platform.

·         Voor vragen en support kun je terecht bij je regionale LG-ruwvoerspecialist.

·         Met het afnemen van deze service verklaar je je akkoord met onze privacy-voorwaarden en het verwerken en opslaan van je gegevens door LG. We gaan uiteraard zorgvuldig met je gegevens om; ze worden niet gedeeld met andere partijen en kunnen op ieder moment worden ingezien, aangepast en verwijderd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·         Agrility is een digitale datagedreven teeltservice van Limagrain Nederland (LG) die tegen betaling beschikbaar is voor Nederlandse snijmaistelers; de dienst kan enkel besteld worden bij LG, via lgseeds.nl/agrility.

·         De service wordt afgenomen voor groeiseizoen 2023 voor minimaal 3 en maximaal 25 ha LG-mais; voor grotere arealen dient een tweede abonnement afgesloten te worden.

·         De service is er voor LG-snijmaisrassen - waarvoor zij speciaal is ontwikkeld en gekalibreerd – en voorziet 

in kaartupdates en voorspellingen over de groei, afrijping, oogst en opbrengst van snijmaispercelen.

·         De teler kan rapportages uit het systeem zelf delen met zijn of haar adviseur/loonwerker indien gewenst.

·         Alle door Agrility gegenereerde gegevens en voorspellingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet juridisch bindend. LG aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot afgegeven adviezen en gevolgen daarvan.

·         Aanhoudend bewolkt weer kan van invloed zijn op het aantal verkregen satellietbeelden en kaartupdates.