Als grootste veredelaar en aanbieder van ruwvoer- en krachtvoergewassen voor veehouders, is onze doelstelling om veehouders te helpen het maximale rendement uit hun hectares te halen. Naast het creeëren van de allerbeste rasgenetica, kennisdeling en persoonlijke advisering, zetten we in op het ontwikkelen van tools.

Tools kunnen veehouders veel extra inzichten geven en ondersteunen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld hiervan is online NIR: een mobiele analysetechniek, waarmee wij op onze proefvelden realtime drogestof en kwaliteit van mais en gras kunnen meten. In het mobiele LG lab hebben we deze technologie voor veehouders beschikbaar gemaakt.

Mobiel lab voor analyse op locatie

Het LG lab is een koffer vol geavanceerde meetapparatuur, op basis van de Nabij InfraRood technologie. Onze ruwvoerspecialisten meten bij veehouders op locatie alle belangrijke parameters van vers gras en verse mais met dit lab. De uitslag komt binnen 8 seconden. 

Op deze manier weten veehouders wat de gehaltes zijn en kunnen zij sturen op voeding, bemesting en het oogstmoment van zowel gras als maïs. In de video zie je hoe we het LG lab samen met onze dealers inzetten voor de melkveehouder: 

AgriBusiness Award 2020

In 2020 heeft het LG lab de AgriBusiness Award van Boerenbusiness.nl gewonnen. Uit vele mooie innovaties in de sector heeft de jury gekozen voor het LG lab, want: "Niet alleen kunnen zo kosten worden bespaard in het optimaliseren van de krachtvoergift en in het bijvoeren. Ook levert het LG Lab belangrijke informatie voor melkveehouders om nog meer melk uit het eigen gras te halen en de eigen eiwit beter te benutten. Het LG Lab levert zo op bedrijfsniveau een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van het stikstofprobleem. Het belang hiervan neemt, zeker als het gebruik van het mobiele lab landelijk wordt uitgerold, alleen maar verder toe. Daarmee voelt Limagrain Nederland met het LG Lab de tijdsgeest feilloos aan."

Laat uw ruwvoer analyseren

Wilt u als veehouder ook gebruik maken van het LG lab? De mogelijkheden zijn op dit moment:

  • Klanten van onze Havera dealers C.L.V. De Samenwerking en Hoogland BV kunnen gebruik maken van een vers gras - analyseservice gedurende het groeiseizoen. 
  • Veehouders en loonwerkers kunnen hun LG ruwvoerspecialist vragen naar de mogelijkheden: