LG Skyscraper - NIEUW

LG Skyscraper - NIEUW


 • zeer hoge opbrengstpotentie
 • voertarwe
 • middenvroeg
LG EKO groenbemester mix

LG EKO groenbemester mix


 • mengsel van 5 EKO-gewassen, hoge N-vastlegging
ADVENTURE bladrammenas - NIEUW

ADVENTURE bladrammenas - NIEUW


 • bestrijdt M. hapla, chitwoodi én bietencysteaaltjes
 • multiresistent, BCA 2
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
LG Vertikal

LG Vertikal


 • NR.1 in stevigheid
 • maaltarwe
 • middenvroeg
WPB Duncan

WPB Duncan


 • baktarwe
 • middenvroeg
LG Zebra - NIEUW

LG Zebra - NIEUW


 • voergerst
 • vroeg
Rafaela

Rafaela


 • voergerst
 • vroeg
DOUBLET PLUS bladrammenas

DOUBLET PLUS bladrammenas


 • de nr. 1 aaltjesbestrijder
 • multiresistent, BCA 1
Quadriga

Quadriga


 • voergerst
 • laat
ORGAMAX mengsel

ORGAMAX mengsel


 • maximale organische stof produceren
kws Meridian

kws Meridian


 • voergerst
 • middenvroeg
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


 • biodiverse aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 1
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
Chevignon

Chevignon


 • de gezondste opbrengsttopper
 • baktarwe
 • vroeg
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
SALOON PLUS gele mosterd

SALOON PLUS gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
FINAL PLUS bladrammenas

FINAL PLUS bladrammenas


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
ITALIAANS PLUS

ITALIAANS PLUS


 • snel groeiende grasgroenbemester
TERRANOVA PLUS bladrammenas

TERRANOVA PLUS bladrammenas


 • brede aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 2
Henrik

Henrik


 • betrouwbare voertarwe
 • voertarwe
 • middenvroeg
ENGELS PLUS

ENGELS PLUS


 • Engels raaigras met 3% rietzwenkgras
LG Cambria

LG Cambria


 • NR.1 in ziekteresistenties
 • maaltarwe
 • laat
LG Lunaris

LG Lunaris


 • brede ziekteresistenties
 • baktarwe
 • middenvroeg
Tagetes Patula

Tagetes Patula


 • bestrijdt P. penetrans
Residence

Residence


 • dé tarwe voor late zaai
 • maaltarwe
 • vroeg
rgt Reform

rgt Reform


 • NR.1 in bakkwaliteit
 • baktarwe
 • middenvroeg