• USP

    biodiverse aaltjesbestrijding
  • Resistentie

    multiresistent, BCA 1

Wil je profiteren van de voordelen van een groenbemestermengsel zonder het risico op vermeerdering van schadelijke aaltjes? Dan is NEMAREDUX de juiste keuze.

In dit mengsel is nr. 1 aaltjesbestrijder DOUBLET aangevuld met 20% rijk bloeiende facelia en 10% chitwoodiresistente TRIO zwaardherik. NEMAREDUX bestrijdt dus actief bietencysteaaltjes en maiswortelknobbelaatjes, wortelt diep en intensief en stimuleert de biodiversiteit.

  • 70% DOUBLET multiresistente bladrammenas met 20% facelia en 10% TRIO zwaardherik
  • maximale biodiversiteit én aaltjesbestrijding
  • bestrijdt bietencysteaaltjes, M. chitwoodi en M. fallax
  • vorstgevoelig, intensieve en brede beworteling in meerdere bodemlagen
  • levert veel organische stof en laat een prachtige bodemstructuur na
landbouwkundige eigenschappen
Goede beginontwikkeling en snelle bodembedekking
Langdurige bloei van facelia, aantrekkelijk voor bijen
Geen legering
resistent tegen:
Bietencysteaaltje
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne fallax
Prathylenchus scripnerie (Wortellesieaaltje)
niet-waardplant voor:
Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)
Heterodera avenae (Havercysteaaltje)
Heterodera goetingiana (Peencysteaaltje)
Heterodera trifoliif f.sp. trifolium
Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
Ditylenchus dipsaci (Stengelaaltje)
Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)
slechte waardplant voor:
Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)