Winterrogge is een belangrijke component in veevoergrondstoffen en wordt ook ingezet als groenbemester. Het is een gezond en droogtetolerant gewas en niet veeleisend. Winterrogge kan tot in oktober gezaaid worden en is niet vorstgevoelig.

Winterrogge levert veel stikstof en organische stof en is bijzonder geschikt voor verdrogende, stuifgevoelige gronden. Met beperkte inzet van gewasbeschermingsmiddelen is een goed resultaat haalbaar. 

Rassen:

RECRUT | middenvroeg

  • één van de populairste winterrogges van Nederland
  • goede ziekteresistenties
  • hoge opbrengstpotentie

CONDUCT | middenvroeg

  • geschikt voor verdrogende gronden vanwege hoge bladproductie
  • gezond en stevig ras
  • hoge opbrengstpotentie