Winterrogge is een belangrijke component in veevoergrondstoffen en wordt ook ingezet als groenbemester. Het is een gezond en droogtetolerant gewas en niet veeleisend. Winterrogge kan tot in oktober gezaaid worden en is niet vorstgevoelig.

Winterrogge levert veel stikstof en organische stof en is bijzonder geschikt voor verdrogende, stuifgevoelige gronden. Met beperkte inzet van gewasbeschermingsmiddelen is een goed resultaat haalbaar. 

Ons ras:

DANKER | vroeg

  • hoge opbrengstpotentie
  • breed inzetbaar op alle type gronden en bodemcondities
  • uitstekende ziekteresistenties