Schothorst: Tot 1,4 liter meer melk met HAVERA gras

Wat is precies de meerwaarde van nieuw gezaaid tetraploïd Engels raaigras ten opzichte van een bestaande, vijf jaar oude BG 4-weide met diploïd gras? Om dit in beeld te brengen voerde onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research in opdracht van Limagrain een uitgebreid onderzoek uit. De resultaten waren opzienbarend.

Een in ons land gangbaar vijf jaar oud grasperceel, ingezaaid met een BG 4-mengsel met diploïd Engels raaigras en timothee, werd vergeleken met een perceel nieuw ingezaaide LG HAVERA 4, een mengsel van hoofdzakelijk tetraploïd Engels raaigras en timothee. Het onderzoek bestond uit een tweejarige opbrengst- en voederwaardebepaling en een 9 weken durend diervoederonderzoek.

De resultaten:

3 ton drogestof en 3.000 kVEM méér van nieuw grasland

In vier maaisnedes leverde het bestaand grasland een nette 10,9 ton ds en 9.735 kVEM per hectare. Bij het nieuwe HAVERA 4 grasland werd 14 ton ds en 12.736 kVEM per hectare gemeten. Deze 3.000 kVEM meer brengt ruim € 500,- aan extra voederwaardeopbrengst in de kuil. De kosten van graslandroulatie of vernieuwing zijn dus snel terugverdiend, wetende dat veel percelen in ons land de 11 ton drogestof niet halen!

Totaal van 4 snedes kg drogestof / ha KVEM-opbrengst / ha VCOS % NDF-verteerbaarheid %
Bestaand BG4 grasland 10.914 9.735 77,3 72,0
Nieuw HAVERA 4 grasland 13.950 12.736 79,7 77,9
Meerwaarde nieuw grasland + 3.036 + 3.001 + 2,4 + 5,9

Tot 1,4 liter meer melk

Nog belangrijker is: wat doet de hoogproductieve koe met het gras? Twee groepen van 15 hoogproductieve melkkoeien in midlactatie werden 9 weken onderzocht, met als enige verschil het grasrantsoen: graskuil van nieuw HAVERA 4 gras of van de bestaande BG 4-weide. Het resultaat:

 

Met nieuw ingezaaid tetraploïd Engels raaigras gaat de voerefficiëntie fors omhoog. Bij een gelijke ds-opname was de melkproductie maar liefst 1,4 liter per koe, per dag hoger. Tetraploïd Engels raaigras is:

  • beter verteerbaar,
  • voedzamer,
  • én smakelijker dan diploïd gras.

Daarom is tetraploïd Engels raaigras de hoofdcomponent in de LG HAVERA grasmengsels. Bekijk de 7 mengsels hier >>