ORGAMAX mengsel

ORGAMAX mengsel


 • maximale organische stof produceren
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


 • biodiverse aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 1
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
Nitrafix NIEUW

Nitrafix NIEUW


 • hoge N-vastlegging en nalevering
SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
SALOON gele mosterd

SALOON gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1

BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hoger
BCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90%

WAAR- EN ONWAARHEDEN OVER GROENBEMESTERS

WAAR:

 • Een groenbemestermengsel kan meer organische stof produceren
 • Veel mengsels bevatten één of meer componenten die schadelijke aaltjes vermeerderen;
 • Een mengsel kan mineralenfixatie en vrijgeven combineren.
NIET WAAR:
 • Een groenbemestermengsel stimuleert het bodemleven meer dan een enkelvoudige groenbemester;
 • In een complex mengsel komen meer predatoren tegen slakken voor;
 • Een mengsel zorgt voor het vrijmaken van vastgelegde mineralen in de bodem.