Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Gemalen of geplet vormen de eiwit- én zetmeelrijke bonen een hoogwaardig voer. 

Tundra winterveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 5,5 tot 8,5 ton per hectare. De zaaiperiode van half oktober t/m november maakt veldboonteelt ook op zware grond goed mogelijk. Winterveldbonen stoelen fors uit, waardoor minder zaaizaad nodig is. De oogst valt al in augustus, waarna een volgteelt van bijvoorbeeld gras of graan profiteert van de N-nalevering. 

Lees meer in ons teeltdossier winterveldbonen >>

Veldbonen & zaaizaadgebruik

Bij veldbonen is het gebruik van zelf vermeerderd uitgangsmateriaal (Farm Saved Seed) niet toegestaanLees hier meer over FSS.

De voordelen van winterveldbonen:

 • 50 kg/ha minder zaaizaad nodig dan zomerveldbonen
 • Gewas stoelt al vroeg zeer fors uit
 • 10 - 15% hogere opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel
 • Vroeger oogsten
 • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt
 • Veldbonen gelden als 3e gewas binnen de Gewasdiversificatie GLB én als N-bindend gewas binnen het Ecologisch Aandachtsgebied (f=1) (per 2018 geen gbm toegestaan in EA)

 • Inzaai oktober-november, 170-185 kg / hectare (afhankelijk van DKG)
 • Zaai voldoende diep: minimaal 8 - 10 centimeter
 • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
 • Bij voorkeur toepassing van bodemherbicide in het najaar
 • Oogst in augustus