Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Met opbrengsten van 6 tot 8 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 30% is de eiwitopbrengst zeer hoog.

Dankzij veredeling is de gevoeligheid voor schimmelziekten fors verlaagd. Winterveldbonen zijn verder een mooie voorvrucht die vroeg afrijpt en stikstof nalevert.

Lees meer in ons teeltdossier winterveldbonen >>

De voordelen van winterveldbonen:

 • 50 kg/ha minder zaaizaad nodig dan zomerveldbonen
 • Gewas stoelt al vroeg zeer fors uit
 • 10 - 15% hogere opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel
 • Vroeger oogsten
 • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt
 • Veldbonen gelden als 3e gewas binnen de Gewasdiversificatie GLB én als N-bindend gewas binnen het Ecologisch Aandachtsgebied (f=1) (per 2018 geen gbm toegestaan in EA)

 • Inzaai oktober-november, 170-185 kg / hectare (afhankelijk van DKG)
 • Zaai voldoende diep: minimaal 8 - 10 centimeter
 • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
 • Bij voorkeur toepassing van bodemherbicide in het najaar
 • Oogst in augustus