• LG

De allernieuwste koolzaadgenetica. In zowel korrel- als olieopbrengst toonaangevend in zowel het Nederlandse (SPNA) als Duitse en Belgische rassenonderzoek.

Beschikt standaard over TuYV-vergelingsvirus- én phomaresistentie, een genetisch sterke hauwvastheid en N-Flex, waardoor het gewas met minder stikstof toe kan dan wel ruim bovengemiddeld produceert bij een optimale gift. 

In het GLB geldt koolzaad als rustgewas en als eco-activiteit. 

  • Hoogopbrengend ras uit ons portfolio
  • Natuurlijke resistentie tegen vergelingsvirus TuYV
  • Eerste N-Flex hybride; maximale productie bij alle N-regimes
  • Sterke herfstontwikkeling, goed winterhard
  • Hauwvast en vroegafrijpend; ook het lange stro rijpt vlot af
  • Vroege uitzaai kan, maar latere heeft de voorkeur
KWALITEIT  
oliegehalte hoog
glucosinolaatgehalte hoog
ZIEKTERESISTENTIES  
vergelingsvirus resistent
phoma hoge tolerantie
OPBRENGSTPOTENTIE hoog