Een perceel grasland heeft te maken met natuurlijke achteruitgang: jaarlijks gaat het meer ongewenste grassen, onkruiden en open plekken bevatten, ten koste van de goede grassen. Hierdoor loopt de droge stof- én voederwaarde-opbrengst van het perceel terug.

Werkwijze doorzaaien

Hoe houdt u het grasland in topconditie? Ga als volgt te werk:

 • inspecteer uw percelen door er in een W-vorm doorheen te lopen
 • bepaal het aandeel goede grassen 
 • bij minder dan 80% goede grassen is doorzaai aanbevolen
 • bij minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweek, is vernieuwen de beste optie

Wanneer doorzaaien?

De slaging van doorzaai hangt af van de omstandigheden: er moet voldoende vocht aanwezig zijn, de bodemtemperatuur moet voldoende hoog zijn en de concurrentie van bestaand gras bij voorkeur zo laag mogelijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn dus het vroege voorjaar en de maanden september en oktober het meest geschikt.

De voordelen van regelmatig doorzaaien:

 • kan in tegenstelling tot scheuren jaarrond
 • hoge droge stofopbrengst en betere voederwaarde
 • maximaal profijt van de nieuwste grasgenetica
 • zeer kostenefficiënt
 • behoud van organische stof en bodemleven
 • minder uitspoeling van nitraten
 • effectieve onkruidonderdrukking

Waarmee doorzaaien?

Graszaad dat wordt gezaaid in een bestaande graszode, moet de concurrentie aangaan met reeds gevestigde grassen. De concurrentiekracht van het gras dat u zaait is daarom van groot belang. Tetraploïd Engels raaigras heeft de hoogste concurrentiekracht en vestigt zich snel en agressief tussen de bestaande zode. Speciaalmengsel LG HAVERA 3 Doorzaai bestaat daarom uit 100% tetraploïd Engels raaigras.

Meer informatie en advies:

Neem vrijblijvend contact op met de specialist in uw regio: