Klaver, uw eigen stikstoffabriek

De voordelen van klaver in grasland


Het gebruik van klaver in een grasperceel levert méér eiwit op uit ruwvoer. Klaver is een vlinderbloemige. Vlinderbloemigen binden in samenwerking met rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht. De rhizobium bacteriën gebruiken assimilaten van de klaverplant en leveren stikstof in de wortelknolletjes die weer ten goede komen aan de klaver. Een actief stikstofwortelknolletje is rose als je deze doorsnijdt. Door de stikstofnalevering is een grasklaver perceel weinig gevoelig voor kroonroest in het najaar.

Een grasperceel met bloeiende klaver is aantrekkelijk voor bijen en draagt bij aan de biodiversiteit, zowel boven- als ondergronds.

Stikstofbinding en bemesting
Witte klaver bindt tot 150 kilogram stikstof per hectare, rode klaver tot 350 kilogram per hectare. De stelregel is dat klaver per ton productie 25 kilogram stikstof in de grond achterlaat. Deze stikstof komt in de zomer en in het najaar ten goede aan het gras. In het algemeen worden de eerste en tweede snede met stikstof bemest waarna de volgende snedes groeien van de stikstof die door klaver is geproduceerd.

Wat is de relatie tussen stikstof en eiwit?
Een plant maakt van een kilogram stikstof (N) 6,25 kilogram ruw eiwit. Om in de eerste snede van 3.500 kilogram drogestof 17 procent eiwit te krijgen (dat is 600 kilogram eiwit per hectare) heeft u 100 kilogram stikstof nodig. Door gebruik van klaver, een goed grasmengsel, een goede bemesting en maaien op het juiste moment kunt u het eiwitgehalte positief beïnvloeden.

Het stikstof leverend vermogen van de grond is ook belangrijk. Daarom is organische stof en bodemleven van groot belang voor goede eiwitgehalten.

<br>

Rode en witte klaver
Rode klaver is zeer productief maar minder standvastig dan witte klaver. Rode klaver past vooral bij maaien. Rode klaver stoelt weinig uit en zal niet gaan overheersen.

Witte klaver vormt uitlopers en kan zich gemakkelijker handhaven in de zode. Daarom pas witte klaver goed bij beweiding.

De beste melkproductie, gezondheid, minimale verliezen worden gehaald bij een klaver aandeel van 30 tot 50 procent in de weide. Het aandeel klaver in de weide kunt u beïnvloeden door uw maaihoogte. Door kort te maaien (4 centimeter) of de koeien een halve dag langer in de wei te laten, zal het klaveraandeel in de weide toenemen. Door hoger te maaien (7 centimeter) of een iets royalere stikstofgift stimuleert u de grasgroei, en zal het klaver aandeel lager worden.