• USP

    hoogste afname bietencysteaaltjes
  • Resistentie

    BCA 1

FOX gele mosterd is de oplossing om ook bij latere zaai van groenbemesters de populatie bietencysteaaltjes onder controle te houden.

FOX is BCA-1 resistent en vermindert het witte bietencysteaaltje met minstens 90%. Andere voordelen zijn de snelle beginontwikkeling en goede stevigheid.

  • de meest veilige gele mosterd voor suikerbieten
  • hoge slagingskans, weinig gevoelig voor stress
  • sterk vorstgevoelig
  • geschikt voor latere zaai tot in september
BCA-1 resistente gele mosterd
Goede beginontwikkeling en zeer goede bodembedekking
Zeer hoge slagingskans
Vormt in korte tijd een massaal gewas, ook bij late zaai
Na maaien uitstekende hergroei
Diepe doorworteling voor een betere bodemstructuur
20 - 25 kg zaaien per hectare