LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Nederlands meest gezaaide graslandmengsels

Veehouders kennen al sinds begin jaren '90 de meerwaarde in opname en melkproductie van tetraploïd Engels raaigras. De eerste tetra's scoorden op uitwintering en zodedichtheid echter wat minder goed dan diploïd gras. Daarom introduceerden we in 1992 Havera: een mengsel van 70% tetra- en 30% diploïd Engels raaigras.

Nu 30 jaar later zijn deze Havera 1 en Havera 4 nog altijd favoriet bij tal van veehouders en loonwerkers in heel Nederland en is de mengsellijn uitgebreid naar 7 grasmengsels.

Gouden combinatie

Vandaag is meer dan 70% van het grasland in Nederland tetraploïd Engels raaigras. Hoewel de zodedichtheid en wintervastheid van de moderne tetra's al niet meer onderdoet voor diploïden, kiezen we in Havera 1 en Havera 4 nog altijd voor de mix. Het (hoofd)aandeel tetra, altijd toprassen van de Nederlandse rassenlijst, zorgt voor enorme groeikracht, smakelijkheid en hoge voerefficiëntie. De aanvulling van diploid garandeert optimale zodedichtheid, ook bij beweiding.

✅ De optimale combinatie van tetraploïd en diploïd Engels raaigras; 

✅ Altijd de beste gras-rassen van de Nederlandse Rassenlijst;

✅ Enorme groeikracht en hoge slagingskans;

✅ Extra smakelijk en beter verteerbaar = meer melk uit elke hap gras

 

Bekijk praktijkreportages van ervaren Havera gebruikers: