LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Oogstzekere mais verzekert je ruwvoeropbrengst

Dat ons Nederlandse groeiseizoen steeds grilliger wordt heb je als teler de voorbije 3 jaar gemerkt. Landurige kou, extreme hitte, nijpende droogte en extreme neerslag en zware storm kwam allemaal aan bod. Oogstzekerheid van je maisras(sen) is daarom een zeer belangrijke eigenschap bij de rassenkeuze.

De oogstzekerheid van mais bestaat uit de volgende elementen:

Oorsprong van het maisras

Maisrassen worden veredeld voor een specifieke klimaatzone. In de praktijk zijn veel rassen die in Nederland aangeboden worden daarom afkomstig uit landen als Duitsland en Frankrijk. LG is de enige aanbieder van maisrassen met een veredelingsprogramma in en specifiek voor Nederland.

Vanuit het Zeeuwse Rilland werkt veredelaar Louis Vlaswinkel met zijn team al meer dan 20 jaar aan rassen die perfect aansluiten op onze omstandigheden en onze veestapel.

Vroegheid van het maisras

Maisrassen in de groep zeer vroeg - vroeg op de Aanbevelende Rassenlijst hebben minder groeidagen nodig om hun volledige potentie in voederwaarde en opbrengst te bereiken. Een tijdige oogst voorkomt voederwaardeverlies door het oogsten van een niet goed afgerijpt gewas, voorkomt structuurschade aan de grond en geeft ruimte aan een geslaagd vanggewas. De opbrengst van vroege rassen ligt vandaag bovendien dicht bij die van middenvroege rassen!

Stevigheid van het maisras

Zware zomerstormen waren ooit een zeldzaamheid, tegenwoordig horen ze bij ons groeiseizoen. De stevigheid en betrouwbaarheid van maisrassen op dit vlak is de voorbije jaren in de praktijk duidelijk geworden. Voorkom zware opbrengstderving door legering en kies voor bewezen stevige rassen.

Gezondheid van het maisras

Tot slot is de gezondheid van je mais belangrijk voor een goede ruwvoeropbrengst. Goede ziekteresistenties voorkomen aantasting van het gewas waardoor de plant zijn opbrengstpotentie niet kan waarmaken en/ of te vroeg afsterft. Op de Aanbevelende Rassenlijst vind je meerjarig onderzochte cijfers voor de belangrijkste ziekten.